A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9
FREE Shipping

A Little History of Economics (Little Histories)

A Little History of Economics (Little Histories)

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Chúng ta sẽ được tận hưởng không khí dễ chịu thoải mái, những trải nghiệm mà chuyến du lịch mang lại. Phương thuốc chữa trị của Malynes là đặt ra những hạn chế đối với dòng chảy vàng ra nước ngoài để bảo tồn trữ lượng vàng của quốc gia. While this is an interesting and important area of study, it seems to suggest that all female economists pursue feminist economics, which is simply not true. Para mi que soy un perfecto neófito de la Economía, este libro me aclaró muchísimas cosas sobre el tema.

Shouldn’t a history of economics—however ‘little’—include reference to the economic ideas that developed in ancient China and India? In A Little History of Economics , Niall Kishtainy details the complex trajectory of economics from ancient Greece to the present, drawing on a wealth of historical knowledge, illuminating anecdotes and examples as well as imaginative metaphors to trace the evolution of economic thinking. Adam Smith (1723-1790): Zenginlik, insanlar için üretilen buğday, gömlek, bira ve kitap gibi faydalı mallar toplamıdır. It introduces you to main ideas, concepts and influential thinkers of every era in a way that causes curiosity rather than a yawn. Những cuốn lược sử hoặc khái lược như này thực sự rất tiện lợi để bắt đầu tìm hiểu về 1 lĩnh vực nào đó.So when I find books like this I feel so relieved and happy, I can not even express how great these books are. Aquinas nói rằng đó không phải là mức giá cao nhất mà người bán có thể nhận được bằng cách nói dối về chất lượng.

Sino que la forma de pensar económica podría ayudarnos a "hackear" a la humanidad de los "10 millardos" para entender como reestructurar nuestras relaciones, moderar el consumo o hacerlo mucho más inteligente. Former economic policy advisor to the UK and the United Nations Economic Commission for Africa, Kishtainy draws on his breadth of historical and cultural knowledge to make the book’s complex ideas engaging and relatable. Bölüm) -kitapta geçiyor muydu şimdi bulamadım ama- sürekli manipüle edilen rakamlar… Hangi uç örnek, hangi mayın varsa hepsinin üzerine özenle giden bir ekonomi dümeni. Yüzyıllar boyu gelişen ekonomi fikir ve kuramlarını sadeleştirilmiş ama basite indirgemeyen bir şekilde, şu iyidir bu kötüdür demeden, harika bir durulukla aktarmış yazar. işe yarar mallara sahip olmayı önemsemesi nedeniyle üretilen her şey satılacaktır diyen “Say Yasası” doğru değildir.

Một sự phát triển khác là giúp giải quyết các rủi ro liên quan đến việc gửi hàng hóa đắt tiền qua các vùng biển nguy hiểm. For instance, while Kishtainy dedicates part of his work to economist Milton Friedman, he fails to mention the great monetary scholar Anna Schwartz—who’s also the lesser-known co-author of one of Friedman’s most influential works, A Monetary History of the United States, 1867-1960. Aristotle cho rằng trao đổi vượt ra việc thu thập những gì cần thiết cho gia đình là “không tự nhiên”. Hàng thủ công của họ đi qua các tuyến mới, vận chuyển đường, vải và vàng trên Đại Tây Dương, và bắt hàng triệu người châu Phi để bán làm nô lệ cho các chủ đồn điền ở châu Mỹ.

Yazarın “klasik ekonomi” diye ifade ettiği tutum, kitabı kaleme alırken çok sık dünyayı bu gözle değerlendirmesi, analizlerini bu doğrultuda yapması çok canımı sıktı. You can change your choices at any time by visiting Cookie preferences, as described in the Cookie notice. Sopratutto, uno strumento agile, interessante, divertente, pienamente accessibile a tutti, anche a chi - sopratutto a chi - sia completamente digiuno in materia.Chính phủ đã thực hiện các bước, được hỗ trợ bởi những người theo chủ nghĩa trọng thương, để khuyến khích xuất khẩu và ngăn cản nhập khẩu.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop